Skip to main content
فهرست مقالات

ادراک شهروندان از منظر ساختمان های بلند شهری، نمونه موردی هتل چمران شیراز مقاله

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت علوم)/ISC (15 صفحه - از 107 تا 121)

چکیده:

ساختمان‌های بلند شهری به واسطه ظرفیت نشانه­ای خود، نقش مهمی در خلق تصویر ذهنی شهروندان از شهر دارند. پژوهش حاضر به بررسی ادراک شهروندان از منظر هتل چمران که در حال حاضر با ارتفاع 110 متر بلندترین ساختمان شیراز است، می­پردازد. در این پژوهش از راهبرد اسنادی در بخش نظری و راهبرد پیمایش اجتماعی استفاده شده است. تاکید این نوشتار بر وجوه معنایی و بصری منظر این بنا در ادراک شهروندان بوده و در بخش‌های متعدد شناختی، احساسی، تفسیری و ارزش‌گذاری ارزیابی شده است. جامعه آماری شامل 100 نفر (به نسبت برابر از هر دو جنیست) بوده که به روش تصادفی، انتخاب و پرسشنامه­ای شامل سوالات باز و بسته بین آنان توزیع گردیده و تحلیل داده­ها در نرم­افزار SPSS (نسخه 19) انجام شده است. در ادامه، ضرایب همبستگی اسپیرمن میان مولفه­های ادارکی مورد استخراج و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهند که «بدیع بودن ارتفاع هتل» در شهر، عامل اصلی توجه و احساس خوشایند مردم دانسته می­شود که بیشتر تحت تاثیر بعد حسی ادراک بوده و پس از مدتی، اثر آن کمرنگ خواهد شد. به سبب ظرفیت پایین طراحی و منظر هتل، ابعاد شناختی، تفسیری و ارزش‌گذاری ادراک، کمتر مورد اشاره پرسش­شوندگان قرار دارند، لذا راهکارهایی برای ارتقای ادراک شهروندان در سایر پروژه­های بلندمرتبه‌سازی شهر در چهار دسته به شرح زیر پیشنهاد شده است: الف) توجه بیشتر به جنبه­های نوآورانه و خلاقانه در طراحی کالبدی ساختمان‌های مرتفع از نظر فرم خارجی و ترکیب­بندی اجزای آن؛ ب) استفاده از مصالح با ترکیب­بندی و رنگ­بندی متنوع­ و خلاقانه­ در طراحی نما که می­تواند به ادراک مردم از ساختمان‌های بلند کمک فراوانی ­نماید؛ ج) هماهنگی بصری با بافت طبیعی و فیزیکی شهر به سبب عدم ارتباط معناداری ادراک زیباشناختی با تضاد و تمایز؛ د) حفظ معانی و مفاهیم قابل فهم و هویت بناهای بلند، و اجتناب از احداث بناهای فاقد معنی و هویت مناسب متناسب با جنبه­های نمادین و نمایه­ای وجه نشانه­­ای ساختمان‌ها.

Urban high buildings due to their potential have a great role in creating a mental image of citizens of the city. This article analysed the social perception of residence toward Shiraz Chamran Hotel. The Hotel is the tallest building of the city with height of 110 meters. In the study، theory and strategy of research framework conducted from documents and library study and the second part of the paper used case study with social survey strategy. This paper focuses on semantic and visual aspects of the building scape in the citizen’s preference. And their perceptions of various aspects of cognitive، emotional، interpretation and evaluation are evaluated. The study population consisted of 100 patients (equal proportions of both gender) was randomly selected. The questionnaire included open and closed were distributed among them. Data analysis has been done on SPSS software (version 19). Spearman correlation coefficients between the survey questions have been calculated. Thus، the unprecedented height of the Hotel in the city is the main factor of the pleasant feeling of the citizens which more influenced by sensory perception and its effects will fade after a while. Due to the low capacity of the hotel، cognitive aspects، interpretation and evaluation of the perception of respondents is less. So، guidelines for the development of other high-rise projects have been proposed as below: A) Paying more attention to the innovative and creative aspects of the framework design of tall buildings in the external form and composition of its components; B) Uses of materials with different colors and creative compositions in facade design that can be contributed to the public perception of tall buildings; C) Preparing more visual harmony with the natural and physical fabric of the city due to the lack of correlation with aesthetic perception and contrast differentiation; D) maintaining the identity & understandable concepts in tall buildings and avoid buildings constructed without proper identification with aspects of meaning and symbolic.

کلیدواژه ها:

ادراک ، شیراز ، ساختمان‌های بلند ، پیمایش اجتماعی ، هتل چمران

tall buildings ، social survey ، Chamran hotel ، Perception ، Shiraz


برای مشاهده محتوای مقاله لازم است ورود پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.

لمشاهدة محتوی المقال یلزم الدخول إلی دخول الموقع.
إن كنت لا تقدر علی شراء الاشتراك عبرPayPal أو بطاقة VISA، الرجاء ارسال رقم هاتفك المحمول إلی مدير الموقع عبر credit@noormags.ir.

You should become a Sign in to be able to see articles.
If you fail to purchase subscription via PayPal or VISA Card, please send your mobile number to the Website Administrator via credit@noormags.ir.