Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1389/04/01 دارای رتبه علمی-ترویجی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
علوم پایه
ناشر
دانشگاه بوعلی سینا
عنوان قبلی
p-ISSN
2228-5873
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
دانشگاه بوعلی سینا
تلفن
38381460(081)
دورنگار
38381460(081)
آدرس اینترنتی
https://nfag.basu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه بوعلی سینا
مدیر مسئول
دکتر اشرف ترکیان
سر دبیر
دکتر علی اصغر سپاهی
هیئت تحریریه
دکتر محمد معانی جو؛ بهروز رفیعی؛ دکتر اردشیر هزارخانی؛ دکتر سعید خدابخش؛ دکتر محمد حسین قبادی؛ دکتر حسن محسنی؛ دکتر عبدالرضا قدس؛ دکتر رسول اجل لوئیان؛ دکتر سیدرضا موسوی حرمی؛ دکتر ایرج رساء؛ دکتر اسدالله محبوبی؛ دکتر سادات فیض نیا
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
nfag@basu.ac.ir
آدرس
همدان، خیابان مهدیه، خیابان شهید فهمیده (روبروی بوستان مردم) دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی، دفتر مجله یافته های نوین زمین شناسی کاربردی
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/10/19