Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1380/03/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
کشاورزی و زراعت
ناشر
دانشگاه تبریز
عنوان قبلی
p-ISSN
2008-5133
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه تبریز
تلفن
33392037(041)
آدرس اینترنتی
https://water-soil.tabrizu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه تبریز
مدیر مسئول
پروفسور علی حسین زاده دلیر
سر دبیر
پروفسور سید علی اشرف صدرالدینی
هیئت تحریریه
پروفسور محمد رضا نیشابوری؛ پروفسور علی اصغر جعفرزاده؛ پروفسور امیر حسین ناظمی؛ پروفسور داوود فرسادی زاده؛ دکتر یعقوب دین پژوه؛ پروفسور مجید منتصری؛ پروفسور حسین رضایی؛ پروفسورجواد بهمنش؛ دکتر حمید زارع ابیانه؛ دکتر نصرت اله نجفی؛ پروفسور عباس صمدی؛ پروفسور علی اکبر صفری سنجانی؛ دکتر محمد حسین محمدی؛ دکتر منوچهر گرجی اناری
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
asci.tabrizu@gmail.com
آدرس
تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، دفتر مجله دانش آب و خاک
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/10/30