Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1392/01/20 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
این نشریه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.
دسته بندی موضوعی
کشاورزی و زراعت
ناشر
دانشگاه تهران
عنوان قبلی
p-ISSN
2322-2883
e-ISSN
2423-8090
قطع
وزیری
دوره انتشار
دوفصلنامه
وابسته به
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران -
تلفن
32221482(026)
آدرس اینترنتی
https://jbiocontrol.ut.ac.ir
صاحب امتیاز
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران -
پست الکترونیک
jbiocontrol@ut.ac.ir
تاریخ ثبت در پایگاه
1398/11/14