Skip to main content
این نشریه از تاریخ 1369/04/01 دارای رتبه علمی-پژوهشی(وزارت علوم) می‌باشد.
دسته بندی موضوعی
شهرسازی و معماری
ناشر
دانشگاه شهید بهشتی
عنوان قبلی
عنوان انگلیسی
Soffeh
p-ISSN
1683-870X
e-ISSN
2645-5900
قطع
وزیری
دوره انتشار
فصلنامه
وابسته به
دانشگاه شهید بهشتی
تلفن
29902843(021)
آدرس اینترنتی
http://sofeh.sbu.ac.ir
صاحب امتیاز
دانشگاه شهید بهشتی
مدیر مسئول
اکبر حاج ابراهیم زرگر
سر دبیر
محمود رازجویان
هیئت تحریریه
محمود رازجویان؛ سیمین داودی؛ علی مدنی پور؛ اصغر محمدمرادی؛ علی کاوه؛ غلامرضا اعوانی؛ عیسی حجت؛ هادی ندیمی؛ حمید ندیمی؛ شهرام پوردیهیمی؛ سید محسن حبیبی؛ علی غفاری؛ اکبر حاج ابراهیم زرگر؛ کورش گلکار
مدیر اجرایی
مدیر داخلی
مرجان السادات نعمتی مهر
ویراستار فارسی
ویراستار انگلیسی
پست الکترونیک
soffeh@sbu.ac.ir
آدرس
تهران - اوین - دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی
تاریخ ثبت در پایگاه
1399/03/06