Skip to main content
آدرس :
تهران، ميدان انقلاب، خيابان 16 آذر، ساختمان مرکزی دانشگاه تهران
تلفن :
021-61113358
درباره ناشر
طراحی پردیس دانشگاه تهران را موسیو گدار معمار فرانسوی بر عهده گرفت. وی نخست طرح خیابان‌های اطراف و داخل دانشگاه را ارائه کرد و پس از تایید در پانزدهم بهمن ۱۳۱۳، عملیات اجرایی با کاشت نهال‌های درختان سایه گستر و باشکوه چنار در کنار خیابان‌ها آغاز شد. تاسیس دانشگاه تهران که با آغاز آشنایی جدی ایرانیان با مغرب زمین مقارن افتاده بود این دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط با تمدن مغرب زمین و علوم جدید تبدیل کرد. از آغاز فعالیت‌های آموزشی دانشگاه تهران، تاکنون، همواره افراد شایسته و شخصیت‌های برجسته و چهره‌های صاحب‌نامی در آن به تدریس یا تحصیل پرداخته‌اند. پردیس دانشگاه تهران که از جنوب به خیابان انقلاب، از شمال به خیابان پور سینا و از شرق و غرب به ترتیب به خیابان‌های قدس و ۱۶ آذر محدوداست در سال ۱۳۱۳ ه. ش در مساحتی به وسعت ۲۱ هکتار تاسیس شد. در این مجموعه ساختمان دانشکده‌های مختلف قرار دارند. شماری دیگر از دانشکده‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه تهران در بیرون از تهران در شهرهای قم، کرج، پاکدشت، ساری، چوکا و نشتارود واقع شده‌اند.
آدرس اینترنتی
http://www.ut.ac.ir/
پست الکترونیک
publicrel@ut.ac.ir

محیط شناسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400، دوره چهل و هفتم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

DESERT

 • آخرین شماره :
  Winter & Spring 2021, Volume 26 - Number 1

Advances in Industrial Engineering

 • آخرین شماره :
  زمستان 1397، دوره پنجاه و دوم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Civil Engineering Infrastructures Journal

 • آخرین شماره :
  Summer and Autumn 2019, Volume 52 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Earth Observation and Geomatics Engineering

 • آخرین شماره :
  June 2017, Volume 1 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Energy Equipment and Systems

 • آخرین شماره :
  March 2017, Volume 5 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

اکو هیدرولوژی

 • آخرین شماره :
  دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 345-479
 • وابسته به :
  دانشکده علوم و فنون نوین

به زراعی کشاورزی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

تحقیقات آب و خاک ایران

 • آخرین شماره :
  فروردین 1399 - شماره 49
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، دوره پنجاه یکم ، شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

تولیدات دامی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399، سال بیست و دوم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان

دانش گیاه پزشکی ایران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

شیلات

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 34
 • وابسته به :
  دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

علوم باغبانی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 45
 • وابسته به :
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

علوم گیاهان زراعی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 44
 • وابسته به :
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398- شماره 2
 • وابسته به :
  پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران -

مدیریت آب و آبیاری

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398، دوره نهم - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

International Journal of Mining and Geo-Engineering

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2020, Volume 54, Issue 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Journal of Algorithms and Computation

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2020-Volume 52, Nuber 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Journal of Chemical and Petroleum Engineering

 • آخرین شماره :
  December 2019,Volume 53,Nuber 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Journal of Computational Applied Mechanics

 • آخرین شماره :
  اسفندماه 1390 - شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Journal of Ultrafine Grained and Nanostructured Materials

 • آخرین شماره :
  December 2019, Volume 52, Nuber 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Geopersia

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2020,Volume 9 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Pollution

 • آخرین شماره :
  Summer 2020, Volume 6 - Number 3
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Journal of Sciences Islamic Republic of Iran

 • آخرین شماره :
  Winter 2020, Volume 31 - Number1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Progress in Biological Sciences

 • آخرین شماره :
  Summer and Autumn 2017, Volume 7 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

International Journal of Horticultural Science and Technology

 • آخرین شماره :
  Spring 2020, Volume 7 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Journal of Food and Bioprocess Engineering

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2020, Volume 1 - Number1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Iranian Journal of Veterinary Medicine

 • آخرین شماره :
  Winter 2020 , Volume 14 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران

Journal of Mycology Research

 • آخرین شماره :
  September 2014, Volume 1 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه تهران