Skip to main content
آدرس :
تهران، اوین دانشگاه شهید بهشتی
تلفن :
درباره ناشر
دانشگاه شهید بهشتی که در بهمن ماه سال 1338 تأسيس شده، یکی از دانشگاه‌های دولتی ایران است که در منطقهٔ اوین، غرب ولنجک و شرق درکه در شمال غربی تهران با 60 هکتار واقع شده‌است. دانشگاه مشتمل بر 57 ساختمان اصلی، 19 دانشکده ، 10 پژوهشکده و 9 مرکز تحقیقاتی می باشد. این دانشگاه در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در دوره های روزانه ،شبانه و مجازی دانشجو می‌پذیرد و تاکنون بیش از ۴۳هزار دانشجو از این دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند.
آدرس اینترنتی
http://www.sbu.ac.ir/sitepages/home.aspx
پست الکترونیک

پژوهش های دانش زمین

 • آخرین شماره :
  بهار 1399، سال یازدهم - شماره 41
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

توسعه پایدار محیط جغرافیایی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398، سال اول - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

علوم محیطی

 • آخرین شماره :
  بهار 1399 - شماره 62
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

سنجش از دور و GIS ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 43
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

رسته ها و ساختارهای کلی جبری با کاربردها

 • آخرین شماره :
  July 2014, Volume 2 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

صفه

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 64
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی

لیگنوسلولز

 • آخرین شماره :
  Spring 2012 , Volume 1 - Number 2
 • وابسته به :
  دانشگاه شهید بهشتی