Skip to main content
آدرس :
ايران - مشهد - ميدان آزادي - دانشگاه فردوسي مشهد
تلفن :
051-38802000
درباره ناشر
با تبدیل آموزشگاه عالی بهداری در سال 1328 به دانشکده پزشکی ، نخستین گام در راه تاسیس سومین دانشگاه ایران در شهر مقدس مشهد برداشته شد. در سال 1334 با صدور مجوز دیگری دانشکده ادبیات با پنج رشته جداگانه تاسیس یافت . با گسترش آموزش عالی در کشور به ترتیب دانشکده معقول و منقول (که بعدأبه الهیات تغییر نام یافت ) دانشکده علوم ، دانشکده دندانپزشکی ، دوره شبانه ، دانشکده علوم دارویی و تغذیه ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشکده کشاورزی ، دانشکده مهندسی ، مؤسسه بینایی سنجی ، دبیرستان دانشگاه و مرکز تعلیمات به مجموعه دانشگاه مشهد که ازسال 1353 به دانشگاه فردوسی تغییر نام یافته بود افزوده شد. ضرورت گسترش آموزش پس از انقلاب اسلامی سبب شد که پس از تغییردر برخی واحدهاو تفکیک دانشگاه علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ، دانشکده دامپزشکی، آموزشکده کشاورزی شیروان ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشکده علوم ریاضی ، پژوهشکده علوم گیاهی ، مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی ، کالج دانشگاه ، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست ،و دانشکده معماری و شهرسلزی ، یکی پس از دیگری به مجموعه واحدهای دانشگاه اضافه شود.
آدرس اینترنتی
http://www.um.ac.ir/
پست الکترونیک

اقتصاد و توسعه کشاورزی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 42
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

آب و توسعه پایدار

 • آخرین شماره :
  بهار 1398 - دوره ششم، شماره 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

آب و خاک

 • آخرین شماره :
  مهر و آبان 1398، سال سی و سوم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

بوم شناسی کشاورزی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398، سال یازدهم - شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران

 • آخرین شماره :
  فروردین و اردیبهشت 1399 - شماره 61
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش های حبوبات ایران

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

Journal of Accounting, Auditing & Finance

 • آخرین شماره :
  Summer 2018, Volume 3 - Number 1
 • وابسته به :
  Ferdowsi University of Mashhad

Iranian Journal of Animal Biosystematics

 • آخرین شماره :
  Spring and fall 2019, Volume 15 - Number 1
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization

 • آخرین شماره :
  July 2019، Volume 9 - Number 2
 • وابسته به :
  Ferdowsi University of Mashhad

Iranian Journal of Veterinary Science and Technology

 • آخرین شماره :
  Winter & Spring 2019, Volume 11 - Number 1
 • وابسته به :
  Ferdowsi University of Mashhad

Iranian Political Studies

 • آخرین شماره :
  January 2019, Volume 1 - Number 1
 • وابسته به :
  Ferdowsi University of Mashhad

پژوهشهای علوم دامی ایران

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 39
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

رخساره‌های رسوبی

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1397 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

زمین‌شناسی اقتصادی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 22
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

علوم باغبانی

 • آخرین شماره :
  پاییز 1398 - شماره 40
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

 • آخرین شماره :
  بهار و تابستان 1398 - شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی عمران فردوسی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 26
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

ماشین‌های کشاورزی

 • آخرین شماره :
  نیمسال دوم 1398، دوره نهم - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

مطالعات حفاظت گیاهان

 • آخرین شماره :
  تابستان 1398 - شماره 2
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهشهای زراعی ایران

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398، دوره هفدهم - شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی متالورژی و مواد

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397 - شماره 19
 • وابسته به :
  دانشگاه فردوسی مشهد