Skip to main content
آدرس :
تبریز-بلوار 29 بهمن-خ امام خمینی – دانشگاه تبریز
تلفن :
041-33340089
درباره ناشر
در خرداد ماه 1326 بر اثر تحولات سیاسی منطقه، دانشگاهی بنام "آذربایجان یونورسیتیسی" تأسیس شد اما پس از چندی بر اثر تحولات بعدی فعالیت آن عملا متوقف شد. از طرف شخصیتهای مختلف اقدامات همه جانبه ای برای تأسیس دانشگاه شکل گرفت و بلافاصله در دیماه همان سال دکتر مصطفی حبیبی و دکتر خانبابا بیانی از دانشگاه تهران مأموریت یافتند برای تأسیس دوباره دانشگاه در تبریز، به این شهر عزیمت کنند. این هیأت پس از تأئید لزوم تأسیس دانشگاه و پیگیری استاندار وقت و مردم آذربایجان ، شش میلیون ریال بودجه برای تأسیس دانشگاه تصویب شد . اما باز هم تغییرات هیأت دولت این اقدامات را مسکوت گذاشت تا اینکه با پافشاری دوباره سرانجام دکتر بیاتی به ریاست دانشکده های ادبیات و پزشکی کار آموزش خود را شروع کردند .
آدرس اینترنتی
http://www.tabrizu.ac.ir/
پست الکترونیک

هیدروژئومورفولوژی

 • آخرین شماره :
  تابستان 1400 - شماره 27
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

مهندسی عمران و محیط زیست

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 97
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

مهندسی برق دانشگاه تبریز

 • آخرین شماره :
  تابستان 1399 - شماره 91
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پردازش سیگنال پیشرفته

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1398- شماره 3
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

مهندسی مکانیک

 • آخرین شماره :
  زمستان 1399 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهش های صنایع غذایی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 37
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهش های علوم دامی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398- شماره 4
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

دانش آب و خاک

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 48
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

 • آخرین شماره :
  زمستان 1398 - شماره 21
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

دانش کشاورزی و تولید پایدار

 • آخرین شماره :
  زمستان 1391 - شماره 12
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

مکانیزاسیون کشاورزی

 • آخرین شماره :
  پاییز و زمستان 1397- شماره 20
 • وابسته به :
  دانشگاه تبریز

Journal of Zoonotic Diseases

 • آخرین شماره :
  Winter 2020, Volume 4 - Nuber 1
 • وابسته به :
  University of Tabriz

Computational Methods for Differential Equations

 • آخرین شماره :
  Spring 2020, Volume 8 - Number 2
 • وابسته به :
  University of Tabriz

Journal of Plant Physiology & Breeding

 • آخرین شماره :
  Winter and Spring 2019, Volume 9 - Number 1
 • وابسته به :
  University of Tabriz