Skip to main content
آدرس :
مشهد - پردیس دانشگاه فردوسی - دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست- اتاق 183
تلفن :
38707056(051)
درباره ناشر
انجمن سیستمهای سطوح آبگیر باران ، به منظور گسترش و پیشبرد فن استحصال آب و ارتقای علمی وتوسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های مربوطه، تشکیل گردیده است و مهمترین اهداف تشکیل این انجمن عبارتند از: 1- ارتقاء فن آوری سیستم های سطوح آبگیر باران از جنبه های طراحی، تحقیقاتی، مدیریتی، علمی و آموزشی در سراسر کشور 2- تأسیس جایگاهی ملی برای تبادل نظر و همکاری فی‌مابین متخصصین، مهندسین، دانش‌پژوهان، مدیران و برنامه‌ریزان و تمام آنهایی که مستقیم و غیر مستقیم با مقوله سیستم‌های سطوح آبگیر سر و کار دارند، بطوریکه امکان تبادل اطلاعات و تجربیات وجود داشته باشد. 3- تهیه و تدوین و پیشنهاد دستورالعمل‌ها و راهکارهای منطبق با شرایط کشور برای استفاده موثر از فن‌آوری سیستم‌های سطوح آبگیر با استفاده از اطلاعات موجود و شرایط نقاط مختلف کشور 4- ارتباط و تبادل اطلاعات با کلیه تشکل‌های بین‌المللی که در این رابطه فعالیت دارند و در راس آنها "انجمن بین‌المللی سیستم‌های سطوح آبگیر باران ، IRCSA " 5- برگزاری کنفرانس و کارگاه‌های آموزشی جهت ترویج و توسعه فن‌آوری مورد نظر
آدرس اینترنتی
http://ircsa.ir
پست الکترونیک
info@ircsa.ir

سامانه های سطوح آبگیر باران

  • آخرین شماره :
    زمستان 1396 - شماره 17