Skip to main content
آدرس :
تهران - شهرک قدس - انتهای بلوار شهید دادمان، جنب بزرگراه یادگار امام پژوهشگاه نیرو ساختمان معاونت انرژی طبقه همکف
تلفن :
88091539(021)
درباره ناشر
ماده1: بمنظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي و فنآوري تأسيسات حرارتي و برودتي و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي تأسیسات حرارتی و برودتی، انجمن تأسيسات حرارتي و برودتي كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي شود، تشكيل مي­گردد. ماده 2: انجمن مؤسسه اي غيرانتفاعي است و در زمينه هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رئيس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي باشد. ماده 3: مركز انجمن در شهر تهران مي باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمنهاي علمي مي تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود. تبصره: هيئت مديره مي تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري برسد. ماده 4: انجمن از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.
آدرس اینترنتی
http://www.irshrae.ir
پست الکترونیک
info@irshrae.ir

انرژی های تجدیدپذیر و نو

  • آخرین شماره :
    تابستان 1398، سال ششم - شماره 1