Skip to main content

درخواست نمایه شدن مجله

به منظور نمایه شدن نشریه و آگاهی از شرایط آن می توانید با شماره تلفن 025-32920602 تماس بگیرید. همچنین می توانید درخواست خود را از طریق تکمیل فرم زیر ارسال نمایید: